แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ


แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

 • หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ Home Stay บ้านสองแควพัฒนา

  หมู่บ้านสองแควพัฒนา เป็นหมู่บ้านบริวารที่อยู่ในความปกครองของบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ยาว
  ดูรายละเอียด
 • จุดชมวิวทะเลหมอกยะฟู

  จุดชมวิวทะเลหมอกยะฟูเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตั้งชื่อตามหมู่บ้านยะฟู หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ยาว
  ดูรายละเอียด
 • สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริดอยบ่อ

  ตั้งอยู่บริเวณตั้งอยู่บริเวณท้องที่หมู่บ้าน ลอบือ ซึ่งเป็นบ้านบริวารของหมู่บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว
  ดูรายละเอียด