ประเพณีและวัฒนธรรม


ข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม

 • ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง หรือ เทศกาลลอยกระทง

  ตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน ของทุกปี
  ดูรายละเอียด
 • ประเพณียี่เป็งลอยกระทง

  ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี
  ดูรายละเอียด
 • งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง

  เดือน ธันวาคม
  ดูรายละเอียด