สถานที่ติดต่อ

เทศบาลตำบลแม่ยาว

เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์

053-737359

โทรสาร

Fax : 053-737331

อีเมล

Maeyao@admin.com