พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาและปลัดเทศบาลเนื่องในวันสงกรานต์

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่ยาวจัดพิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาและปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว เนื่องในวันสงกรานต์ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานลูกจ้างทุกคนได้แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้บังคับบัญชา การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป