เปิดป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

วันที่ 7 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลแม่ยาว โดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ให้เกียรติเปิดงาน "หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์" ณ บ้านอาผ่าพัฒนา ถือเป็นบันไดขั้นแรกของการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความสำเร็จในวันนี้เป็นความตั้งใจของผู้นำชุมชนและชาวบ้าน โดยเทศบาลตำบลแม่ยาว เป็นพี่เลี้ยงและให้ปรึกษา ส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมในครั้งนี้