ลงพื้นที่ร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่เพื่อร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554