โครงการซ้อมแผนอพยพ

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

โครงการซ้อมแผนอพยพหมู่บ้านเสี่ยงภัย ประจำปี 2557 ณ บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว