เวทีรับฟังความคิดเห็นและแสดงประชาวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการขุดลอกลำน้ำกก

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ยาวได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแสดงประชาวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการขุดลอกลำน้ำกกในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาว ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ผู้ประกอบการเรือที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนตำบลดอยฮาง ได้มารับฟังและทำประชาวิจารณ์ร่วมกัน ทั้งนี้ทางเทศบาลได้ประสาน เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 กรมเจ้าท่า มาชี้แจงแนวทางขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน และผลกระทบต่างๆ ซึ่งผลของการรับฟังตวามคิดเห็นปรากฏว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการ ขุดรอกลำน้ำกกในครั้งนี้