กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ 2

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลแม่ยาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ยาว จัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยในงานมีกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ "การแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทย)" และการจำหน่ายพืชผักปลอดภัยพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชน