ประชาสัมพันธ์

นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา

นายกเทศบาลตำบลแม่ยาว

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วม

ปฏิทินกิจกรรม


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

เวทีรับฟังความคิดเห็นและแสดงประชาวิจารณ์เกี่ยวกับโครงการขุดลอกลำน้ำกก

Update :2016-06-07 11:51:54

กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ 2

Update :2016-06-07 11:49:25

โครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานเป็นคนดี

Update :2016-06-07 11:42:52Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

พิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาและปลัดเทศบาลเนื่องในวันสงกรานต์

Update :2016-06-10 11:32:50

เปิดป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนและโฮมสเตย์

Update :2016-06-10 11:26:17

ลงพื้นที่ร่วมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2

Update :2016-06-10 11:04:05

โครงการซ้อมแผนอพยพ

Update :2016-06-10 10:53:38

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเทศบัญติ 57

Update :2016-06-07

ประกาศแผนยุทธศาตร์56-60

Update :2016-06-07

แผนสามปี 58-60

Update :2016-06-07

แผนดำเนินงานปี 56

Update :2016-06-07

สายตรงนายก

สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

เลขที่ 200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

  • Maeyao@admin.com
  • 053-737359
  • 053-737331
  • @adminMaeyao

Socialmedia & Application